column

Column / Kolumna

Description / Opis

2016. El Gallery, Elblągu.

Column constructed of rubble from the ruins of a medieval monastery associated with the El Gallery in Elbląg. Its form results from the octagonal base of the pillars in the gallery. Brick rhizomes that grow and move.

Kolumna skonstruowana z gruzu pochodzącego z ruin średniowiecznego klasztoru przynależnych obecnie do galerii El w Elblągu. Jej forma wynika z oktagonalnej podstawy filarów w galerii.