Double

Double

Opis

Double, fotografie, wideo, 2008.

Cykl prac ukazujących ten sam korytarz, który fotografowałam kilkakrotnie w ciągu roku. Film w pętli.