fold

Undo: Fold

Description / Opis

Undo: Fold, 2014. Cement sacks and scraps of newspaper, twisted and crammed into a wooden frame.

All the material used in the Undo exhibition was found while renovating a house - a typical communist-style cube erected in the 1960s. The material and the work were found in the house’s physical and mental layers.

Undo: Fold, 2014. Obraz/obiekt - skręcone i upchnięte w drewnianą ramę szaro-brązowe papierowe worki po cemencie, gazety, resztki gruzu.

Cały materiał wykorzystany w wystawie pt. Undo, znalazłam w przeobrażającym się domu - powstałej w latach 60-dziesiątych PRL-owskiej kostce. W jego fizycznych i mentalnych warstwach.