Foreign Body (object) AT Gallery / Ciało Obce (obiekt) Galeria AT

Foreign Body, AT Gallery / Ciało Obce, Galeria AT

Introduction / Wprowadzenie

Nigdy nie zauważam ich w lustrze. Nigdy mnie nie zaskakują. Nic nie wskazuje na to, że kiedykolwiek zrobią coś... nieoczekiwanego. Jednak w twoim przypadku... cóż... twój świat jest inny. Czasami spoglądasz w lustro i widzisz obcego.

I never really notice that person in the mirror. They never catch me off-guard. There is no suggestion that they will ever do anything... unexpected. For you though... well... your world is different. Sometimes you look into a mirror and see a stranger.

Paul Magee

Description / Opis

Foreign Body, 2019.

The object is part of - and isolates - the entrance, and is constructed of yellow light and transparent yellow strip curtains.

2019, aluminium construction, OSB board, fluorescent lamps, lemongrass-scented PVC strip curtains, 196.5 cm x 115 cm x 220 cm.

Ciało Obce, 2019.

Obiekt będący częścią - izolacją - wejścia, skonstruowany z żółtego światła i z żółtych transparentnych kurtyn paskowych.

2019, konstrukcja aluminiowa, płyta OSB, świetlówki, kurtyny paskowe PCV o zapachu trawy cytrynowej, 196,5 cm x 115 cm x 220 cm.