Foreign Body (object) AT Gallery / Ciało Obce (obiekt) Galeria AT

Foreign Body, AT Gallery / Ciało Obce, Galeria AT

Introduction / Wprowadzenie

"I never really notice that person in the mirror. They never catch me off-guard. There is no suggestion that they will ever do anything... unexpected. For you though... well… your world is different."  Paul Magee

"Nigdy nie zauważam ich w lustrze. Nigdy mnie nie zaskakują. Nic nie wskazuje na to, że kiedykolwiek zrobią coś... nieoczekiwanego. Jednak w twoim przypadku… cóż… twój świat jest inny." Paul Magee

Description / Opis

Foreign Body, 2019.

Work focuses on different facets of the other, on alienation individual, social and political. Also on how architecture embodies physical and mental structures, and in how those structures bleed into our personal and social identities.

2019, aluminium construction, OSB board, fluorescent lamps, lemongrass-scented PVC strip curtains, 196.5 cm x 115 cm x 220 cm.

Ciało Obce, 2019.

Praca dotyka różnych aspektów obcego, indywidualnej , społecznej i politycznej alienacji. Odnosi się również do tego, jak architektura ucieleśnia fizyczne i mentalne struktury, oraz jak te struktury zabarwiają naszą indywidualną i społeczną tożsamość. 

2019, konstrukcja aluminiowa, płyta OSB, świetlówki, kurtyny paskowe PCV o zapachu trawy cytrynowej, 196,5 cm x 115 cm x 220 cm.