Foreign Body (video) / Ciało Obce (wideo)

Foreign Body (video) / Ciało Obce (video)

Description / Opis

Foreign Body (video), 2019.

Video and audio, 8'29" looped.

I never really notice that person in the mirror. They never catch me off-guard. There is no suggestion that they will ever do anything... unexpected. For you though... well... your world is different. Paul Magee.

Close-up slow-motion video under pulsating light from a street lamp. The audio comes directly from the recording of the material.

Ciało Obce (wideo), 2019.

2019, wideo, 8’29” pętla.

Nigdy nie zauważam ich w lustrze. Nigdy mnie nie zaskakują. Nic nie wskazuje na to, że kiedykolwiek zrobią coś... nieoczekiwanego. Jednak w twoim przypadku... cóż... twój świat jest inny. Paul Magee.

Projekcja wideo w zwolnionym tempie. Pulsujące przygaszone światło latarni ulicznej. Dźwięk pochodzi bezpośrednio z nagrania materiału filmowego.