Tentacle / Macka

Tentacle / Macka

Description / Opis

Tentacle, 2018.

An elongated object made of trylinka - the hexagonal pavement tiles - common in the previous economic system. Pavements covered by such tiles are increasingly rare in Polish towns and cities, as they are replaced by more contemporary tiles. An object made of hexagonal tiles recovered from the tearing up of old pavements echoes my interests in ideological systems that nest in the built environment. Tentacle lives a life of its own. The idea is to include multiple presentations / presences in different places and contexts. Tentacle lengthens or shortens, expands or shrinks, each time it creeps and crawls to a new location. Its size dependent on the place and context in which it will be placed. Is is more a site-sensitive than site-specific work.

Macka, 2018 - ongoing.

Pociągły obiekt wykonany z trylinki. Sześciokątne płyty konstrukcyjne - powszechne w poprzednim systemie gospodarczym, powoli znikają z polskich miast, zastępowane nowoczesnymi elementami brukarskimi. Obiekt zbudowany z płyt odzyskanych z rozbiórki starych chodników odzwierciedla moje zainteresowania systemami ideologicznymi, które zagnieżdżają się w zbudowanym otoczeniu. Macka żyje własnym życiem. W jej ideę włączona jest wielokrotna prezentacja / obecność w różnych miejscach i kontekstach. Macka powiększając się lub kurcząc, wkrada się w przestrzeń, za każdym razem inaczej się w niej lokując. Jej wielkość zależy od miejsca i kontekstu, w którym się znajdzie. Macka jest pracą bardziej site-sensitive niż site-specific.