Tentacle / Macka

Tentacle / Macka

Description / Opis

Tentacle, 2018 - ongoing.

Concrete pavement tiles, object size: variable, depending on the specificity and context of the place. 

An elongated object made from hexagonal concrete tiles known as ‘trylinka’, recovered from the tearing up of old roads and pavements. Trylinka were widespread during communism, but they are slowly disappearing from present day Poland. 

Tentacle has a life of its own. From one presentation to the next, it lengthens or shortens, expands or contracts. Its configuration dependent on the location it has crawled into, site-sensitive rather than site-specific. 

Macka, 2018 - ongoing.

Podłużny obiekt zbudowany z trylinki - sześciokątnych płyt betonowych, odzyskanych z rozbiórki starych dróg i chodników. Trylinka - szeroko rozpowszechniona w czasach komunizmu - powoli znika z polskich miast. 

Macka żyje własnym życiem. Wydłuża się lub skraca, rozszerza się lub kurczy. Jej konfiguracja zależy od miejsca w którym się zagnieżdża.