neither here nor there

Neither Here Nor There / Ani tutaj ani tam

Description / Opis

2016 - ongoing. Photographs.

Fragments and splinters of places and memory, translated into landscape. An object reconstructed as an environment.

Fragmenty i odpryski miejsc i pamięci przełożone na otwartą przestrzeń krajobrazu. Obiekt zrekonstruowany jako pejzaż.