passage

Passage

Opis

Cykl fotografii ukazujących ten sam korytarz, który fotografowałam 10 lat temu dla pracy pt. Double.