Room 609, Room 610

Room 609, Room 610 / Pokój 610, pokój 609

Description / Opis

Room 610, Room 609, 2012.

Two pairs of photographs that mirror each other. Each photograph shows a different room. Two pairs of black plexiglass the same dimensions as the photographs. Black plexiglass (the same size as the double doors) set transversely in the middle of the corridor.

Pokój 610, pokój 609, 2012.

Dwie pary fotografii, które wzajemnie się odzwierciedlają. Każda fotografia ukazuje inny pokój. Dwie pary czarnych pleksi na ścianach. Czarna pleksi (rozmiaru podwójnych drzwi) ustawiona poprzecznie w środku przejścia.