Spiders

Spiders

Description / Opis

Spiders

2019, steel profiles painted black, caps. Each 150 cm x 150 cm x 150cm.

Such objects are usually used to separate and secure specific areas. Here they confuse the perimeters of a designated area, and obscure on which side you are standing. They are site-sensitive, expanding or shrinking according to their location.

Spiders

2019, profile stalowe pomalowane na czarno, zaślepki.

Podobne obiekty są zwykle używane do oddzielania i zabezpieczania określonych obszarów. Tutaj zaburzają granice wyznaczonego obszaru i dezorientują, po której stronie stoisz. Rozprzestrzeniają się lub kurczą w kontekście ich lokalizacji.