undo: wall

Undo: Wall

Description / Opis

Undo: Wall, 2014. Rubble and cement.

All the material used in the Undo exhibition was found while renovating a house - a typical communist-style cube erected in the 1960s. The material and the work were found in the house’s physical and mental layers.

Undo: Wall, 2014. Zbudowana z gruzu ściana / obiekt. Wbudowana w filar galerii, staje się też częścią konstrukcji budynku.

Cały materiał wykorzystany w wystawie pt. Undo, znalazłam w przeobrażającym się domu - powstałej w latach 60-dziesiątych PRL-owskiej kostce. W jego fizycznych i mentalnych warstwach.